شرکت پخش سراسری کاویان مهر البرز ایرانیان عضو انجمن پخش سراسری کشوری و دارنده مجوز رسمی پخش از وزارت صنعت-معدن و تجارت به شماره 308145930 دارای بیش از 18 سال سابقه فعالیت گسترده در حوزه گوشتی-پروتئینی،لبنیات و خشکبار می باشد.